Objednejte i z našeho druhého e-shopu Nazuby.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

Objednejte i z našeho druhého e-shopu Nazuby.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

KošíkDopravu
máte
zdarma
Menu

Veškeré produkty, které jsou prodávány na e-shopu www.holime.cz, pro které je užívána ochranná známka třetí osoby v jakékoliv podobě, byly majitelem ochranné známky, užité pro předmětné zboží, nebo s jeho souhlasem, uvedeny na trh v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor ve smyslu čl. 7 odst. 1 první směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, 89/104/EHS o ochranných známkách a ve smyslu tuto směrnici transponujících vnitrostátních norem, tedy pro Českou republiku ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění. Veškeré tyto produkty jsou pravé produkty uváděné pod příslušnou ochrannou známkou, tj. původu totožného s  výrobky, pro něž je užívána shodná ochranná známka (ochranná známka tak osvědčuje, že všechny výrobky označené touto ochrannou známkou byly vyrobeny nebo dodány pod kontrolou jediného podniku, jemuž lze přičítat odpovědnost za jakost zboží), jsou nové a nepoužité (kdy po uvedení majitelem na trh nebyly nikdy užívány pro svůj účel) a zároveň u žádného produktu nebyl odstraněn původní obal s uvedením podstatných informací zboží, především pak označení totožnosti výrobce zboží nebo osoby odpovědné za uvedení přípravku na trh. Provozovatel e-shopu www.holime.cz je oprávněn veškeré tyto produkty prodávat ve smyslu čl. 7 odst. 1 první směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, 89/104/EHS a § 11 odst. 2 zák. č. 441/2003 Sb. Jsou-li jakkoliv užívány další související užití příslušných ochranných známek (grafické vyobrazení produktů, jejich popis, účel, apod.) jde o dovolené užití ve smyslu čl. 6 odst. 1 první směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, 89/104/EHS a § 10 odst. 1 zák. č. 441/2003 Sb.

Provozovatel e-shopu www.holime.cz je specializovaný prodejce, který není nijak propojen s majiteli ochranných známek prodávaných výrobků chráněných ochrannou známkou. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.