KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Společnost KOBOZ SERVICE s.r.o. zpracovává pouze osobní údaje, které získá používáním vlastních webových stránek a provádí zpracování Vašich osobních údajů z těchto důvodů:

 • Neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, kdy právo zpracovávat osobní údaje vzniká bez dalšího uzavřením smlouvy jako nezbytná podmínka jejího plnění, tedy bez potřeby zvláštního souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • Pokud je to nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti na základě obecně závazných právních předpisů.
 • Informování o výsledcích soutěže pořádané správcem, získání výhry v této soutěži a její doručení výherci.
 • Za účelem zasílání newsletterů, dotazníků zjišťujících spokojenost s nákupem, či obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě, pokud jste k tomu udělili souhlas (Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána), nebo je-li to oprávněným zájmem společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. U zákazníků jsou zpracovávány jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mail, popřípadě bankovní účet či údaj o firmě, IČ a DIČ, pokud ho zákazník uvede, kdy v každém případě jsou osobní údaje získávány výhradně od zákazníka jako smluvní strany, v ostatních případech jsou zpracovávány e-mail, popřípadě jméno a příjmení.

Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

 1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost KOBOZ SERVICE s.r.o., se sídlem Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, identifikační číslo: 27638863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18053 (dále jen správce).
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování KOBOZ SERVICE s.r.o.
  Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, adresa elektronické pošty info@holime.cz, telefon +420 725 030 670.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

 1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů, na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen nařízení), jsou:
  1. Skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení. Skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, na základě obecně závazných právních předpisů.
  2. Situace, kdy toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.
  3. Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.
 2. U zákazníků jsou zpracovávány jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mail, popřípadě bankovní účet či údaj o firmě, IČ a DIČ, pokud ho zákazník uvede, kdy v každém případě jsou osobní údaje získávány výhradně od zákazníka jako smluvní strany, v ostatních případech jsou zpracovávány e-mail, popřípadě jméno a příjmení.

3. Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů jsou:
  1. Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních poviností správcem.
  2. Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailu.
  3. Informování o výsledcích soutěže pořádané správcem, získání výhry v této soutěži a její doručení výherci.
  4. Realizace přímého marketingu (zasílání newsletterů či obchodních sdělení) a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
  5. Získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit. Jedná se zejména o zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení a zpracování osobních údajů

 1. Doby uložení a zpracování Vašich osobních údajů budou podle jejich účelu tyto:
  1. Pro případ plnění smlouvy, po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů a pro účel ochrany právních nároků správce na základě oprávněného zájmu správce, který spočívá v obraně vlastních práv.
  2. Pro případ vložení osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře webu (např. dotazy, nebo komentáře) 6 měsíců od vložení osobních údajů.
  3. Pro případ realizace přímého marketingu a činění jiných marketingových aktivit, na základě vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu správce výlučně po dobu, na kterou bude souhlas udělen, popřípadě po dobu trvání oprávněného zájmu.

5. Další příjemci osobních údajů

 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:
  1. Zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.
  2. Osoby zajišťující pro správce:
   1. Technické služby související s provozem e-shopu (včetně provozu software a ukládání dat).
   2. Účetní služby.
   3. Marketingové služby.
   4. Zjišťování zákaznické spokojenosti. Vaši spokojenost zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků. Pro tento účel jsou vaše osobní údaje (e-mailová adresa a informace o zakoupeném zboží/službách) sdíleny po dokončení objednávky se společnostmi Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727 a Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, sdílení vašich osobních údajů však můžete ještě před dokončením objednávky odmítnout.
  3. Orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

6. Práva subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
 3. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
 4. Vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů či odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete učinit:
  1. Kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce každého obchodního sdělení či newsletteru.
  2. Zasláním e-mailu správci na adresu elektronické pošty uvedenou v bodě 1.2. těchto podmínek.
 5. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

7. Využívání Cookies a ostatních technologií

Na našich webových stránkách používáme Cookies, abyste mohli využívat námi nabízené funkce, za účelem využívání analýzy námi nabízených funkcí a případně také za účelem prezentace reklamy uzpůsobené požadavkům. Následně Vás budeme informovat o Cookies a o ostatních technologiích, které používáme.

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve Vašem zařízení a prostřednictvím kterých jsou nám odesílány určité informace. Používání Cookies slouží k tomu, abychom Vám umožnili využívání určitých funkcí a vytvořili naši nabídku celkově uživatelsky příjemnější.

 1. Technicky potřebné Cookies a technologie:
  Zčásti je používání Cookies a technologií na našich webových stránkách technicky potřebné, abychom Vám mohli poskytnout Vámi požadované funkce a abychom mohli zdokumentovat Vámi udělený souhlas. Z tohoto důvodu nemůžete používání odpovídajících Cookies a technologií zrušit (Opt-Out). Můžete zabránit ukládání Cookies příslušným nastavením Vašeho prohlížeče. Uložené Cookies můžete rovněž vymazat přes odpovídající nastavení prohlížeče. Upozorňujeme však na to, vymažete-li, nebo zabráníte uložení všech Cookies nemusí naše stránky fungovat správně.
  1. Nástroj pro správu Cookies

   Na našich webových stránkách používáme nástroj pro správu Cookies, pomocí kterého v souladu s předmětnými povinnostmi vyplývajícími ze zákona o ochraně osobních údajů dle čl. 5 odst. 2 GDPR ve spojení s čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR informujeme o námi používaných Cookies a pomocí kterého dokumentujeme, zda a v jaké míře jste se rozhodli pro zpracování Vašich údajů.

   Správce osobních údajů: Zpracování Vašich osobních údajů provádíme my jako správce osobních údajů.

   Účely zpracování a právní základ: Splnění zákonných povinností k ochraně osobních údajů informováním o používaných Cookies a o ukládání/dokumentaci udělených souhlasů podle čl. 5 odst. 2 GDPR ve spojení s čl. 6 odst. 1 písmene c) GDPR.

   Poskytovatel nástroje pro správu Cookies: Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark, Company registration number DK34624607.

   Zákonné informace o ochraně osobních údajů od poskytovatele nástroje pro správu Cookies naleznete zde: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

   Název/označení Cookies: CookieConsent.

   Doba platnosti Cookie: 1 rok

  2. Technicky potřebné Cookies:

   Technicky potřebné Cookies jsou Cookies, které jsou nutné, abyste mohli používat Vámi požadované funkce naší služby (pro provedení objednávky). Týká se to například ukládání údajů v souvislosti s využíváním funkce nákupního košíku nebo ukládání údajů po registraci v souvislosti se založením zákaznického účtu.

   Správce osobních údajů: Zpracování Vašich osobních údajů provádíme my jako správce osobních údajů. Informace o tom, zda vkládáme Cookies my (First-Party-Cookies), nebo zda je vkládají partnerské společnosti (Third-Party-Cookies), naleznete v informacích o jednotlivých Cookies.

   Účely zpracování a právní základ: Ke zpracování Vašich osobních údajů dojde v tomto ohledu na základě článku 6 odst. 1 písmeno b) GDPR za účelem provedení předsmluvních opatření na Vaši žádost jako dotčené osoby nebo na základě článku 6 odst. 1 písmeno b) GDPR za účelem splnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou.

   Podrobné informace o cookies (název/označení, poskytovatel, popis, doba trvání) naleznete pod tímto odkazem.

 2. Ostatní Cookies a technologie; právo na odvolání udělených souhlasů

  Zčásti není používání Cookies a technologií na našich webových stránkách technicky potřebné pro poskytování Vámi požadovaných funkcí naší služby. Používání těchto ostatních Cookies a technologií probíhá na našich webových stránkách pouze s Vaším souhlasem (Opt-In). Abychom Vám umožnili informované rozhodnutí, budeme Vás následně informovat o příslušných Cookies a technologiích. Váš souhlas s používáním příslušných Cookies a technologií můžete udělit prostřednictvím námi používaného nástroje pro správu Cookies. Udělený souhlas můžete kdykoliv a bez uvedení důvodů odvolat s účinkem do budoucna. V případě odvolání nadále platí právoplatnost zpracování až do okamžiku odvolání.

  Správce osobních údajů: Zpracování Vašich osobních údajů provádíme my jako správce osobních údajů. Informace o tom, zda vkládáme Cookies my (First-Party-Cookies), nebo zda je vkládají partnerské společnosti (Third-Party-Cookies), naleznete v informacích o jednotlivých Cookies.

  Účely zpracování a právní základ: Pokud používáme na našich webových stránkách jiné Cookies a technologie, používají se za účelem optimalizace využívání našich webových stránek (preferenční Cookies), za účelem analýzy využívání našich webových stránek (statistické Cookies) a za účelem zajištění reklamy dle Vašich potřeb (marketingové Cookies). Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v tomto ohledu na základě Vámi uděleného souhlasu podle článku 6 odst. 1 písmeno a) GDPR.

  Podrobné informace o cookies (název/označení, poskytovatel, popis, doba trvání) naleznete pod tímto odkazem.


  Platba
Sledování zásilky
Proč nakupovat na Holime
Časté otázky